הנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון
  www.mercaz-katif.022.co.il
ארכיון קטיף
יום ד', ד’ בטבת תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
מחקר של חגי הוברמן הנוגע ליחסן של ממשלות ישראל ובעיקר ראשי הממשלה כמובילי הקו המדיני,אל חבל עזה וההתיישבות היהודית בה

מדוע תמדוע תמיכה ממשלתית גורפת בהמשך השליטה הישראלית ברצועה ובהתיישבות בגוש קטיף בראשיתה, הפכה לתמיכה גורפת בעקירת היישובים ובנסיגה מרצועת עזה? על שאלה זו מחקר זה מנסה להשיב. מסקנות המחקר מפתיעות בכל הנוגע ליחסן של ממשלות ישראל השונות, בעיקר ראשי הממשלה כמובילי הקו המדיני, אל חבל עזה ואל ההתיישבות היהודית בחבל זה. מדוע תמיכה ממשלתית גורפת בהמשך השליטה הישראלית ברצועה ובהתיישבות בגוש קטיף בראשיתה, הפכה לתמיכה גורפת בעקירת היישובים ובנסיגה מרצועת עזה? על שאלה זו מחקר זה מנסה להשיב. מסקנות המחקר מפתיעות בכל הנוגע ליחסן של ממשלות ישראל השונות, בעיקר ראשי הממשלה כמובילי הקו המדיני, אל חבל עזה ואל ההתיישבות היהודית בחבל זה. ישנה מחלוקת עמוקה מזה יובל שנים בין ממשלות ישראל השונות לבין המערכת הבין־לאומית באשר להמשך השליטה הישראלית בשטחי יש"ע והגולן )ובעבר גם בעניין חצי האי סיני(. השינויים שהתחוללו במציאות המדינית והביטחונית במדינת ישראל בחלוף השנים מאז מלחמת ששת הימים, חוללו תמורות בעמדת ממשלות ישראל ובעיקר בעמדתם של ראשי הממשלה באשר להמשך השליטה הישראלית ברצועה, אולם בניגוד לרושם הקיים, בכל הקשור להתיישבות היהודית בחבל עזה ברוב השנים לא היו התמורות הללו מרחיקות לכת.ישנה מחלוקת עמוקה מזה יובל שנים בין ממשלות ישראל השונות לבין המערכת הבין־לאומית באשר להמשך השליטה הישראלית בשטחי יש"ע והגולן )ובעבר גם בעניין חצי האי סיני(. השינויים שהתחוללו במציאות המדינית והביטחונית במדינת ישראל בחלוף השנים מאז מלחמת ששת הימים, חוללו תמורות בעמדת ממשלות ישראל ובעיקר בעמדתם של ראשי הממשלה באשר להמשך השליטה הישראלית ברצועה, אולם בניגוד לרושם הקיים, בכל הקשור להתיישבות היהודית בחבל עזה ברוב השנים לא היו התמורות הללו מרחיקות לכת.מיכה ממשלתית גורפת בהמשך השליטה הישראלית ברצועה ובהתיישבות בגוש קטיף בראשיתה, הפכה לתמיכה גורפת בעקירת היישובים ובנסיגה מרצועת עזה? על שאלה זו מחקר זה מנסה להשיב. מדוע תמיכה ממשלתית גורפת בהמשך השליטה הישראלית ברצועה ובהתיישבות בגוש קטיף בראשיתה, הפכה לתמיכה גורפת בעקירת היישובים ובנסיגה מרצועת עזה? על שאלה זו מחקר זה מנסה להשיב. מסקנות המחקר מפתיעות בכל הנוגע ליחסן של ממשלות ישראל השונות, בעיקר ראשי הממשלה כמובילי הקו המדיני, אל חבל עזה ואל ההתיישבות היהודית בחבל זה. ישנה מחלוקת עמוקה מזה יובל שנים בין ממשלות ישראל השונות לבין המערכת הבין־לאומית באשר להמשך השליטה הישראלית בשטחי יש"ע והגולן )ובעבר גם בעניין חצי האי סיני(. השינויים שהתחוללו במציאות המדינית והביטחונית במדינת ישראל בחלוף השנים מאז מלחמת ששת הימים, חוללו תמורות בעמדת ממשלות ישראל ובעיקר בעמדתם של ראשי הממשלה באשר להמשך השליטה הישראלית ברצועה, אולם בניגוד לרושם הקיים, בכל הקשור להתיישבות היהודית בחבל עזה ברוב השנים לא היו התמורות הללו מרחיקות לכת.מסקנות המחקר מפתיעות בכל הנוגע ליחסן של ממשלות ישראל השונות, בעיקר ראשי הממשלה כמובילי הקו המדיני, אל חבל עזה ואל ההתיישבות היהודית בחבל זה. ישנה מחלוקת עמוקה מזה יובל שנים בין ממשלות ישראל השונות לבין המערכת הבין־לאומית באשר להמשך השליטה הישראלית בשטחי יש"ע והגולן )ובעבר גם בעניין חצי האי סיני(. השינויים שהתחוללו במציאות המדינית והביטחונית במדינת ישראל בחלוף השנים מאז מלחמת ששת הימים, חוללו תמורות בעמדת ממשלות ישראל ובעיקר בעמדתם של ראשי הממשלה באשר להמשך השליטה הישראלית ברצועה, אולם בניגוד לרושם הקיים, בכל הקשור להתיישבות היהודית בחבל עזה ברוב השנים לא היו התמורות הללו מרחיקות לכת.

 
 
אודות
החלק שלי בזיכרון
תצוגות
מוצגים וירטואלים
ספרית עיון ומחקר
זכויות יוצרים
חדש בארכיון
מחקר חדש  
ספרים חדשים  
פנינים בארכיון  
תקליטורים חדשים  
מאמרים חדשים  
תיעוד בעל פה