הנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון
  www.mercaz-katif.022.co.il
ארכיון קטיף
יום ב', יא’ באדר תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  

בכ"בשבט תשע"ז ימלאו ארבעים שניה ליישוב נצר חזני ראשון הישובים בגוש קטיף. בארכיון מרכז קטיף קיים אוסף תצלומי מסמכים שצולמו מארכיון נצר חזני ע"י חגי הוברמן. ביניהם תיקי מזכירות, בטחון, חינוך, תרבות ועוד..לפניכם "טעימה" מתקופת ההקמה של היישוב

 
הכנסת ספר תורה לזכר יחיא יהודה בשאריעזרא מרדכיבקשה לרכב מלווה לתלמידי בית ספראניטה טוקר
קווים מנחים לקליטת תושבים בנצר חזני