הנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון
  www.mercaz-katif.022.co.il
ארכיון קטיף
יום ד', ד’ בטבת תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  

זכויות יוצרים הודעה למבקרים באתר ארכיון המרכז להנצחת גוש קטיף וצפון השומרון עושה מאמצים לאתר את היוצרים והמחברים של חומרי התיעוד המצויים בו ומוצגים באתר הזה. במידה והתפרסם מסמך כל שהוא או תמונה כל שהיא, ללא ציון יוצרו, אנו מבקשים מהיוצר לפנות אלינו בהקדם על מנת שנוכל לציין את שמו בתור בעל הזכות בצורה מכובדת ובצמוד למסמך. הצגת המסמכים המוצגים באתר זה נעשית למטרות לימוד, מחקר וסקירה היסטורית ויש לראותה בהקשר זה. הכניסה לאתר והעיון במסמכים המוצגים בו היא ללא תמורה . זכויות יוצרים לפי דיני זכויות היוצרים בישראל, למרכז ההנצחה שמורות כל זכויות היוצרים באתר ובהרכבו. זכויות היוצרים חולשות בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, גרפיקה, כרזות וכיו"ב . אין להעתיק, להפיץ, להוציא לאור, להציג או לפרסם את החומר המוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב של מנהלת הארכיון או של מנהל מרכז ההנצחה. עם זאת, המשתמש רשאי לעשות שימוש הוגן בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן, אך המצטט כאמור חייב לציין כמקור המידע הן את המסמך ממנו הוא מצטט והן את העובדה כי המסמך נלקח מאתר מרכז ההנצחה. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערכו של חומר המוגן, או פגיעה בבעלי זכויות היוצרים או הזכויות המוסריות במסמכים. אחריות מרכז ההנצחה השירות מוצע לציבור כמות שהוא (“as is”). מרכז ההנצחה איננו אחראי גם לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'. המשתמש בלבד הוא שיישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות. כל דרישה וכל תביעה בגין זכות יוצרים שתעורר עקב השימוש בחומר תחול על המשתמש בלבד ולמרכז ההנצחה לא יהיה צד בה.